ไม่จำเป็นต้องทำเครื่องหมายเนื้อเยื่อที่ตรวจสอบสำหรับสิ่งนี้ การวิเคราะห์ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้น นี่เป็นขั้นตอนสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าการถ่ายภาพด้วยอินฟราเรดอาจเป็นวิธีการที่มีแนวโน้มในการทดสอบวินิจฉัยและทำนายการรักษาในอนาคต ตัดสินใจการรักษาโดยการวิเคราะห์การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมเนื้องอกในปอดแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ

มีเนื้องอกและชนิดย่อยที่หายากมากมาย ความหลากหลายนี้ขัดขวางวิธีการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วที่เชื่อถือได้ในการปฏิบัติทางคลินิกในชีวิตประจำวัน นอกจากการพิมพ์ทางเนื้อเยื่อแล้ว ตัวอย่างเนื้องอกยังต้องได้รับการตรวจสอบอย่างครอบคลุมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในระดับดีเอ็นเอ การตรวจจับการกลายพันธุ์เหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการพยากรณ์โรคและการตัดสินใจในการรักษาต่อไป ผู้ป่วยมะเร็งปอดจะได้รับประโยชน์อย่างชัดเจนเมื่อมีการระบุลักษณะการกลายพันธุ์ของไดรเวอร์ก่อนหน้านี้: ตัวอย่างเช่น เนื้องอกที่มีการกลายพันธุ์ที่กระตุ้นในยีน EGFR (ปัจจัยการเจริญของผิวหนัง) มักจะตอบสนองต่อสารยับยั้งไทโรซีนไคเนสได้ดี ในขณะที่เนื้องอกที่ไม่ใช่ EGFR หรือเนื้องอกที่มีลักษณะอื่นๆ การกลายพันธุ์เช่น KRAS ไม่ตอบสนองต่อยานี้เลย การวินิจฉัยแยกโรคของมะเร็งปอดก่อนหน้านี้เกิดขึ้นด้วยการย้อมสีอิมมูโนฮิสโตเคมีของตัวอย่างเนื้อเยื่อและการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมอย่างละเอียดในภายหลังเพื่อระบุการกลายพันธุ์